Оцінка публічних програм та політик - Аплікаційна формаЦілі курсу

Оцінка публічних програм та політик - це п’ятитижневий iнтенсивний курс,завдяки якому ви здобудетефундаментальн навички оцiнки витрат,вигiд та впливу публiчних програм таполiтик. Курс навчає, як правильнопiдходити до розробки та впровадженняполiтик, базуючись на фактах, та як наосновi даних приймати рiшення щодоправильностi вибору тiєї чи iншоїполiтики.

Курс пiдiйде фахiвцям, що безпосередньозадiянi у процесах розробки,впровадження та оцiнювання полiтик абоздiйснюють нагляд за цими процесами,незалежно вiд секторiв дiяльностi. Курспiдходить також для осiб, якi ранiше непрацювали з питаннями, що входять донавчальної програми.

Курс проводять досвiдченi викладачi тапрактики Київської школи економiки.


Дати курсу
23 вересня - 21 жовтня 2021

Четвер 23 вересня
Вiвторок 28 вересня
Четвер 30 вересня
Вiвторок 5 жовтня
Четвер 7 жовтня
Вiвторок 12 жовтня
Четвер 14 жовтня
Вiвторок 19 жовтня
Четвер 21 жовтня

Усi курси починаються о 10:30.


План курсу

Заняття 1. Вступ до оцінки програм/політик. Аналіз зацікавлених сторін
Заняття 2. Вступ до оцінки інвестицій
Заняття 3. Аналіз ефективності. Ефективність тасоціальна справедливість 
Заняття 4-5. Соціальний аналіз витрат та вигід
Заняття 6-7. Вступ до регресійного аналізу
Заняття 8. Оцінка впливу I
Заняття 9. Оцінка впливу II
 

Структура 

Курс складається з 9 занять тривалiстю 90 хвилин кожне.Заняття проводяться два рази на тиждень протягомчотирьох перших тижнiв та один раз на п’ятий тижденьнавчання.
Курс передбачає груповi завдання, короткi квiзи та iншiвправи для заохочення активного навчання та практичногозастосування матерiалiв курсу.
Учасники, якi успiшно справляться iз поставленимизавданнями та будуть присутнiми на 90% занять, отримаютьсертифiкати про успiшне завершення курсу вд "Київськоїшколи економiки". Державнi службовцi додатковоотримають сертифiкати iз вказуванням кредитiв ЄКТС.


Формат

Онлайн або офлайн заняття, без змiшаних форматiв. Точнийформат буде визначений на основi побажань учасникiв таучасниць курсу.
Мова навчання - українська.


Як подати заявку

Курс Оцінка публічних програм та політик вiдкритий длядержавних службовцв, в установах яких дiє програма«Українська архiтектура реформ», а також для експертiвКоманд Пiдтримки Реформ та Офiсу Реформ.

Звернiть увагу, що Ваша участь у даному курсi не єгарантованою – кiлькiсть заявок, якi ми отримуємо, значноперевищує кiлькiсть доступних мiсць. Заявки оцiнюються наосновi вiдповiдностi курсу робочим обов’язкам кандидатiв та мотивацiї.

Результати вiдбору будуть повiдомленi кандидатампротягом тижня з моменту завершення кiнцевого термiнуподачi заявок.
Запрошуємо подати вашу заявку, заповнивши аплiкацiйну форму до 19 липня 2021 включно.


Цей курс проводиться в рамках ініціативи Reformers Hub програмою Українська Архітектура Реформ (Ukraine Reforms Architecture, URA) 2.0. URA - це комплексна програма технічної допомоги, розроблена Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) у партнерстві з Європейським Союзом для підтримки важливих процесів реформ в Україні. Він фінансується за рахунок Мультидонорського рахунку стабілізації та сталого розвитку в Україні (MDA), яким керує ЄБРР. Донорами MDA є Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Великобританія, США та Європейський Союз в якості найбільшого донора.
 

1. Ім'я та прізвище:

 

2. Установа, Департамент та професійна посада:

 

3. Електронна адреса:

 

4. Будь ласка, коротко повідомте, як курс відповідає вашій роботі? Що ви сподіваєтесь отримати від відвідування курсу? (100 - 200 слів)

 

5. Що б ви хотіли навчитися на цьому курсі? У вас є конкретні запитання, відповідь на які ви хотіли б отримати на курсі? Будь ласка, уточніть. (100 - 200 слів)